- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Ομιλία με θέμα ‘Εξήλθε νικών και ίνα νικήση’

[1]

Ομιλία από την κ. Λευκοπούλου Σουλτάνα με θέμα ‘Εξήλθε νικών και ίνα νικήση’, ο θρίαμβος του Χριστού στα βήματα της ιστορίας, την Τετάρτη 14.10.2020 ,ώρα 8.00 μ.μ. στην Αλ. Σβώλου.