- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Εορτή Ενάρξεως ΧΦΔ Θεσσαλονίκης