- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Εορτή Έναρξης εργασιών Χ.Φ.Δ. Θεσσαλονίκης 2012-13

«Θαρσεῖτε,ἐγώ εἰμί·μή φοβεῖσθε»

                                               (Ματθ.ιδ΄27)

Σας προσκαλούμε στην εορταστική συγκέντρωσή μας

για την έναρξη των εργασιών της “Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσεως”

την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 8.00μ.μ.

στην αίθουσα “Μ.Βασίλειος”, οδός: Αλ.Σβώλου 42, α΄όροφος