- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Εξόρμηση αγάπης σε παιδιά με σύνδρομο DOWN

Την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2010 και ώρα 10.30 π.μ. θα συναντηθούμε στο εντευκτήριο μας  Νικ.Φωκά 29 για να πάμε επίσκεψη αγάπης σε ίδρυμα παιδιών με σύνδρομο DOWN. Οι φοιτήτριες της Χ.Φ.Δ. Θεσσαλονίκης  μας προσκαλούν όλες να συμμετέχουμε, έχοντας έτσι την ευκαιρία να προσφέρουμε και να πάρουμε χαρά μιλώντας, παίζοντας και τραγουδώντας μαζί με τα παιδιά.