- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

«Είσοδος στο μυστήριο της Ιερωσύνης»

Την Τρίτη 10 Μαρτίου και ώρα 8.00 μ.μ. οι φοιτητές της Χ.Φ.Δ. Θεσσαλονίκης θα έχουμε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε στη διάλεξη που θα πραγματοποιηθεί από τον π. Δημήτριο Παπαγεωργίου

Ηλεκτολόγο Μηχανικό, με θέμα:

«Είσοδος στο μυστήριο της Ιερωσύνης»

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του εντευκτηρίου της Χ.Φ.Δ. Θεσσαλονίκης

(Αλ. Σβώλου 42, 1ος όροφος).

Είσοδος στο μυστήριο της Ιερωσύνης [1]