- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

‘1821-Η Επανάσταση που μας εμπνέει’

[1]

Διαδικτυακό συνέδριο Χ.Φ.Δ. 2021, το Σάββατο 27 Μαρτίου, ώρα 7.00-9.00 μ.μ, με θέμα ‘1821-Η επανάσταση που μας εμπνέει’.