- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Αγρυπνία της Μεσοπεντηκοστής

Η αγρυπνία θα γίνει σήμερα στο οικοτροφείο μόνο για φοιτητές της Δράσεως θα αρχίσει στις 10 περίπου το βράδυ και θα τελειώσει στη 1:30

Μόνο γα φοιτητές της Χ.Φ.Δ.