- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Αγιασμός στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας