- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Αγιασμός στο Α.Π.Θ.