- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

ΑΓΙΑΣΜΟΣ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας την Τρίτη 20 Οκτωβρίου

Αγιασμός ΠΑΜΑΚ 2015-16 καρτάκι [1]