- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Η στάση και ο ρόλος των επιμέρους παραγόντων που επηρέασαν την Επανάσταση

Την Τρίτη 6/4, 8.15 μ.μ.
στα πλαίσια του διαδικτυακού σεμιναρίου Μαθητεία στην Ελληνική Επανάσταση [1]των φοιτητών της ΧΦΔ

η Δ΄ Διάλεξη του σεμιναρίου:

Η στάση και ο ρόλος των επιμέρους παραγόντων που επηρέασαν την Επανάσταση

Ομιλητής: κ. Κωνσταντίνος Χολέβας, Πολιτικός Επιστήμων


Μπορείτε να προσθέσετε αυτό το συμβάν [2] στο ημερολόγιό σας!