- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Η Μακεδονία θα σώσει την Ελλάδα -Συλλαλητήριο Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2018