- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Η εκπληκτική ουσία που ονομάζεται νερό!

Πέμπτη 14/5/2020

«Παρά τάς διεξόδους τῶν ὑδάτων»
Η εκπληκτική ουσία που ονομάζεται νερό!

Βασίλειος Πετρουλέας, Δρ Φυσικός, τ. Διευθυντής Ερευνών Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»