- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ – Κοινωνία και Παιδεία: Φάση αποδόμησης;

Δείτε εδώ [1] περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο.