- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Μεγαλύνω τὰ Πάθη Σου, ὑμνολογῶ καὶ τὴν Ταφὴν Σου

[1]Μια ευκαιρία και προετοιμασία για την Μ. Εβδομάδα.

Μια πορεία με πολλά μηνύματα

μέσα από τους εξαίρετους ύμνους της Εκκλησίας μας.

 Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 και ώρα 7:30 μ.μ.