- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Εργαστήριο επεξεργασίας βίντεο

Η ΧΦΔ Αθηνών διοργανώνει διαδικτυακό Εργαστήριo βασικών γνώσεων επεξεργασίας βίντεο για φοιτητές.

ΒΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
4 τρίωρα μαθήματα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
μέχρι 9/3 στην παρακάτω φόρμα

* οι ημέρες και οι ώρες των μαθημάτων θα καθοριστούν σε συνεννόηση με τους συμμετέχοντες
* το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί μόνο αν συγκεντρωθεί επαρκής αριθμός συμμετεχόντων