- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Εορτή λήξης εργασιών ΧΦΔ Αθηνών 2017-18

Σας προσκαλούμε στην εορταστική συγκέντρωσή μας για τη λήξη των εργασιών της “Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσεως” την Κυριακή της Πεντηκοστής, 27 Μαΐου 2018 και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της ΓΕΧΑ Αμπελοκήπων, Μεγάλου Σπηλαίου 4 [1].