- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Εγγίζει ο Χριστός…

Την Τρίτη 20/12/2016, στις 8.15 μ.μ., στο Εντευκτήριο της Χ.Φ.Δ. (Μαυρομιχάλη 32 [1], 4ος όροφος):

Εγγίζει ο Χριστός…

Σε περιμένουμε!

[2]