- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Απελευθέρωση ή υποδούλωση;

[1]

Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021, 7.15 μ.μ.

μια συνάντηση της  Χ.Φ.Δ. Αθηνών με ένα δυνατό ερώτημα

που περιμένει την απάντησή μας…

Ψηφιακή Τεχνολογία:

Απελευθέρωση ή Υποδούλωση;

μια διαδικτυακή συζήτηση με τον
κ. Βασίλειο Πετρουλέα
Δρ. Φυσικής, τ. Διευθυντής ερευνών Ε.ΚΕ.Φ.Ε. “Δημόκριτος”