Κρίσεις περί της ραδιοφωνικής εκπομπής της Χ.Φ.Δ.

5
485
Εκτύπωση Εκτύπωση
1 αστέρι2 αστέρια3 αστέρια4 αστέρια5 αστέρια (καμία αξιολόγηση προς το παρόν)
Loading...

Παρακάτω σταχυολογούμε ορισμένες επώνυμες κρίσεις που διατυπώθηκαν έντυπα, ηλεκτρονικά, ή απεστάλησαν στη Χριστιανική Φοιτητική Δράση, αναφορικά με την επιλογή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος να μην συμπεριλάβει την εκπομπή της Χ.Φ.Δ. στο πρόγραμμά της για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

 

Τό νέον πρόγραμμα το Ρ.Σ. τς κκλησίας

ΑΠΟ ΤΗΝ 28ην Σεπτεμβρίου ἤρχισε τήν λειτουργίαν του τό νέον πρόγραμμα τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἤδη καθιερώθηκαν νέαι ἐκπομπαί μέ νέα, ἐν πολλοῖς, πρόσωπα. Ἀπό τῶν πρώτων ἡμερῶν παρακολουθῶμεν καί διαπιστώνομεν ἐκλεκτάς ἐκπομπάς μέ ἐνδιαφέροντα καί ποικίλα θέματα. Ἐπίσης ἐκλεκτή κλασσική μουσική, ἡ ὁποία προηγουμένως ἦτο σχεδόν ἄγνωστη, πλήν μερικῶν ἐξαιρέσεων. Δύο μόνον παρατηρήσεις: Πρῶτον, ἦτο ἀπαραιτήτως ἀναγκαία ἡ κατάργησις τῆς φοιτητικῆς ἐκπομπῆς τῆς «Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Δράσης» μέ τά τόσον ἐνδιαφέροντα θέματα, καθώς καί μερικαί ἄλλαι ἐκλεκταί ἐκπομπαί, ὅπως τῆς ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου κ.λπ.; Καί δεύτερον: Ἀπό τήν πρώτην ἡμέραν ἠκούσθησαν τραγούδια κοσμικά καί ἐρωτότροπα καί ἀκατάλληλα διʼ ἐκκλησιαστικόν Ρ. Σταθμόν. Παρακαλοῦμεν, ἄς προσεχθῆ τό θέμα τῶν τραγουδιῶν, διά νά μή γκρεμίζωμεν ὅ,τι κτίζομεν. Ὁ ἀντίθεος «συσχηματισμός» μέ τόν «κόσμον», θά εἶναι καταστροφικός. Εἰς τό θέμα τῶν τραγουδιῶν ἰσχύει τό τῆς Γραφῆς: «Μή μιμοῦ τό κακόν, ἀλλά τό ἀγαθόν» (Γ΄ Ἰω. 11).

Λοιπόν; Πρόσχωμεν.

«Ορθόδοξος Τῦπος», 16 Οκτωβρίου 2009

(σημ.: Η υπογράμμιση δική μας)

Αγαπητή «Δράση»,

Θά ήθελα μέσα από τις στήλες σου να απευθύνω ένα ευχαριστώ σε όλους αυτούς που στάθηκαν κοντά μας σ’ όλα αυτά τα 11 χρόνια της ραδιοφωνικής προσφοράς της «Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσεως» στο σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Πρωτίστως, σ’ αυτούς που πριν από 11 χρόνια έδωσαν ένα βήμα λόγου και εκκλησιαστικής διακονίας σε νέους ανθρώπους, φοιτητές καί φοιτήτριες. Τους διευθυντές, που όλα αυτά τα χρόνια διηκόνησαν στο Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, τους τεχνικούς και όλους τους επώνυμους που κάθε φορά τιμούσαν το βήμα της εκπομπής μας. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανώνυμους πολλούς ακροατές μας σ’ ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δεν ήταν βέβαια δική μας πρωτοβουλία η διακοπή της εκπομπής «Αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και στα αιώνια». Έτσι έκρινε η νέα διεύθυνση του σταθμού. Και ως έδώ δεν θα υπήρχε κανένα παράπονο, ειδικά μάλιστα αν μας γινόταν προηγουμένως κάποια κριτική, κάποια υπόδειξη προς συμμόρφωση. Αντ’ αυτού ούτε η στοιχειώδης ενημέρωση για τη λήξη της εκπομπής δεν μας ανακοινώθηκε! Ούτε όμως κι αυτό το τελευταίο δεν θα με παρακινούσε να κοινοποιήσω στους αγαπητούς αναγνώστες σου το φυσικό παράπονο των νέων φοιτητών, που εθελοντικά τόσα χρόνια διακονούσαν στο σταθμό της Εκκλησίας. Επειδή όμως την απορία διαδέχθηκε η απογοήτευση γι’ αυτό και απευθύνομαι δημόσια.

Στο νέο λοιπόν ραδιοφωνικό πρόγραμμα του Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος «κόπηκαν» όλες οι νεανικές ραδιοφωνικές εκπομπές μηδεμιάς εξαιρουμένης, μηδέ και αυτής του Γραφείου Νεότητος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Και αυτό δέν κάνει το δικό μας «παράπονο» ελαφρότερο, αλλά αυξάνει την απορία μας και γεμίζει απογοήτευση τον νεανικό προβληματισμό μας. Γιατί νιώθαμε ότι η Εκκλησία μας ήταν ανοιχτή σε συνεργασίες με νέους ανθρώπους, δίνοντάς τους να καταλάβουν ότι ανοίγει τις πόρτες της σ’ αυτούς, τους θέλει κοντά της, ενδιαφέρεται για τον προβληματισμό τους και αποζητά τον δυναμισμό τους.

Αλήθεια, μπορεί να θεωρείται ραδιοφωνική αναβάθμιση η φίμωση όλων των νεανικών φωνών όλων των νεανικών προσπαθειών; Και συναινεί σ’ αυτήν την «αναβάθμιση» και η διοίκηση της Εκκλησίας μας ή όχι;

Μετά τιμής
Μηνάς Τζανακάκης

Επιστολή στο περιοδικό Η ΔΡΑΣΙΣ ΜΑΣ, τ. 474, Δεκέμβριος 2009


῾Ο Ρ/Σ τῆς Ἐκκλησίας στερεῖ τό βῆμα λόγου καί ἔκφρασης στούς νέους

Ἀγαπητή Δράση,

Μέ πόνο ψυχῆς διάβασα τήν ἐπιστολή τοῦ κ. Μηνᾶ Τζανακάκη πού δημοσιεύτηκε στό τεῦχος Δεκεμβρίου 2009, σχετικά μέ τήν διακοπή μετάδοσης τῆς ἐκπομπῆς «Ἀποκαλυπτικά καί Ἀκέραια», πού ἐπί σειρά ἐτῶν ἐπιμελοῦνταν καί παρουσίαζε ὁμάδα ἐκλεκτῶν φοιτητῶν τῆς Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Δράσης στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Οἱ διαπιστώσεις καί ἡ ἀπογοήτευσή του συνάδουν, δυστυχῶς, ἀπόλυτα μέ τίς σκέψεις καί τίς ἀγωνίες ὅλων ὅσοι διακονήσαμε τήν Ἐκκλησία μας ἀπό τό ἐπίσημο Ραδιοφωνικό της μετερίζι, τά προηγούμενα χρόνια, ἀλλά καί ἐκείνων τῶν πολυπληθῶν ἀκροατῶν, πού ἔβρισκαν σ’ αὐτό παρηγοριά, δύναμη, ἐλπίδα, πνευματική καθοδήγηση, ἐθνική ἀφύπνιση, ὑπεύθυνη καί ἀνεξάρτητη ἐνημέρωση.

Θεωρῶ ἀδιανόητο, σέ μιά ἐποχή πού ἡ νεανική ψυχή διαβρώνεται, νοθεύεται καί καταλύεται ἀπό τήν πλημμυρίδα τῆς ἄρνησης, τῆς ἀθεΐας καί τῆς θολοκουλτούρας, τό ἐπίσημο ἐπικοινωνιακό ὄργανο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ Ραδιοφωνικός της Σταθμός, νά στερεῖ ἀπό τίς ὑγιεῖς καί καθάριες νεανικές φωνές, τίς ἐμφορούμενες ἀπό ὑψηλά ἰδανικά, πιστεύματα καί ἀδιαπραγμάτευτες Χριστιανικές ἀρχές, τό ἔσχατο βῆμα λόγου και ἔκφρασής της, πού λειτουργοῦσε ὡς ἀπάντηση καί ἀνάχωμα στή γενικότερη παρακμή. Ἀπάντηση σέ ὅλους ἐκείνους πού θέλουν τά νιάτα πιόνια, ἄβουλα ὑποχείρια, χωρίς γνώση, κρίση καί πνευματικότητα. Ὅπως τό ἴδιο ἀδιανόητη εἶναι καί ἡ φίμωση τοῦ Ἐθνικοῦ, ἀντιαιρετικοῦ καί λειτουργικοῦ λόγου, πού τά προηγούμενα χρόνια εἶχε πρωτεύουσα θέση στό πρόγραμμά του, ἰκανοποιώντας ὅλους ἐκείνους πού ἀναζητοῦσαν το γνήσιο καί αὐθεντικό στήν ἐποχή τῆς πλασματικότητας καί τῆς ὑποκρισίας.

Προφανῶς ὁ Ραδιοφωνικός Σταθμός τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχασε τήν φυσιογνωμία του. Προφανῶς, ἐπίσης, ἔχασε καί τόν βηματισμό του… Τουλάχιστον, ἄς φροντίσει νά μή χάσει καί τήν ἀξιοπρέπειά του…

Ἐσεῖς πάντως, τά νιάτα τοῦ Χριστοῦ, μήν ἀπογοητεύεστε καί μήν ὑποστέλλετε τή σημαία τῶν ἀγώνων και τῆς μαρτυρίας. Μπορεῖ τό βῆμα αὐτό νά τό στερηθήκατε, προσωρινά εὔχομαι, ἀλλά ὑπάρχουν καί ἄλλα ἀντίστοιχα βήματα στή ζωή, στά ἀμφιθέατρα, στον Χριστιανικό Τύπο, στό διαδίκτυο, πού πρέπει νά ἐκμεταλλευτεῖτε γιά νά ἀντισταθεῖτε καί ν᾽ ἀποδείξετε ὅτι ὑπάρχει ἀκόμα ἐλπίδα γιά νά ξαναβρεῖ ὁ τόπος τήν χαμένη προοπτική του.

Ὅσοι σᾶς γνωρίσαμε καί συνεργαστήκαμε μαζί σας, ἀφενός σᾶς εὐχαριστοῦμε καί ἀφετέρου σᾶς συνοδεύουμε μέ τήν ἀγάπη καί τίς προσευχές μας.

Εὐλογημένη χρονιά.


Συνεπής ἀναγνώστης σας

Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Οἰκονόμου

Επιστολή στο περιοδικό Η ΔΡΑΣΙΣ ΜΑΣ, τ. 476, Φεβρουάριος 2010

Ο π. Επιφάνιος Οικονόμου υπήρξε παλαιότερος διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος

Είναι θλιβερό το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σταμάτησαν μια εκπομπή της οποίας την επιμέλεια είχαν νέοι άνθρωποι.
Πιστεύω ότι κάποιος καλύτερος νέος δρόμος θα ανοίξει ώστε η εκπομπή να συνεχισθεί από κάποια άλλη συχνότητα των FM ώστε να συνεχίσει την προσφορά και την διακονία της στους ακροατές της.
Σε όλους όσους κοπίασαν αυτά τα χρόνια για την εκπομπή εκφράζω ευγνώμονες ευχαριστίες.

Αναστάσιος Κ. Κωστόπουλος

Από το ιστολόγιο Άγκυρα


Με θλίψη επληροφορήθην την παύση της εκπομπής “Αποκαλυπτικά και Ακέραια” της ΧΦΔ.
Φαίνεται ανεξήγητη η στάση της νέας Διεύθυνσης του Ρ/Σ της Εκκλησίας της Ελλάδος να αποπέμψει μια εκπομπή φοιτητική με μεγάλη ακροαματικότητα, με πλούσιο και πνευματικό υλικό.

Λυπάμαι επίσης πολύ, γιατί ήμουν από τους πρωτεργάτες αυτής της εκπομπής μαζί με τον π.Γεννάδιο Κουτσόπουλο, τον Κώστα Πετρόπουλο, τον κ.Μηνά ΤΖανακάκη και φυσικά τον υπεύθυνο κ.Γεώργιο Ψαλτάκη.

Νέα ήθη φαίνεται στον σταθμό !

Χαράλαμπος Γ. Στανίτσας

Από το ιστολόγιο Άγκυρα

5 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Πού πήγαν τα βράδια της Παρασκευής που είχαμε τη Χριστιανική Φοιτητική Δράση για παρέα στις διαδρομές μας ή στο σπίτι μας;
  Άραγε γίνεται τίποτα για να επανέρθει η εκπομπή στα ραδιόφωνά μας;
  Μακάρι…!

  • Αχ συμφωνώ!Είναι κρίμα να μην ακούγεται η φωνή της ΧΦΔ και απ’ το ραδιόφωνο! Δεν υπάρχει καμιά ελπίδα να ξαναρχίσουν οι εκπομπές μας έστω και σε διαφορετικό σταθμό;;

   • …Δε δίνει κανείς καμία απάντηση ε;
    Κρίμα!
    Μακάρι να γίνει κάτι!
    Όταν ακούω Πειραϊκή κάθε απόγευμα Σαββάτου Ζηλεύω τόσο πολύ τη ΧΦΕ!Δεν μπορεί να γίνει κάτι;Γιατί όχι στην Πειραϊκή;

    • Κάτι σχετικό που μπορούμε να προαναγγείλουμε από την πλευρά μας είναι, ότι έχουμε σκοπό να ξεκινήσουμε τη διάθεση ηχογραφημένων παλιών εκπομπών μέσα από εδώ. Ευελπιστούμε πως θα τα καταφέρουμε σχετικά σύντομα.

     • αχ τέλεια!!! Μήπως γίνεται να κάνουμε και ζωντανή εκπομπή στο ίντερνετ;; (δηλ. αντί να την ακούμε από το ραδιόφωνο να την ακούμε από το site)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ