- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

“ΖΗΤΟΥΜΕ ανοιχτές εκκλησίες! Μην φυλακίζετε τις ψυχές μας!”

Με αυτό το σύνθημα 180 Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία από όλη την Ελλάδα, προβαίνουν σε γενική διαμαρτυρία για το κλείσιμο των εκκλησιών, ενόψει μάλιστα της επικείμενης μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων.