Ιεραποστολικές Εξορμήσεις

Εξόρμηση στην Ιατρική Σχολή!!!

Εθνική εξόρμηση στο Λουτράκι Αριδαίας!

Εξόρμηση στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς!

Έξορμηση στη Νομική Σχολή Αθηνών

Εξόρμηση στην Σ.Θ.Ε.