Εκκλησιασμοί

Μια Κυριακή στην Κηφισιά

Εκκλησιασμός στον «Μέγα Βασίλειο»

Εκκλησιασμός στον «Μέγα Βασίλειο»

Κυριακή με τη ΧΦΔ

Εκκλησιασμός στον «Μέγα Βασίλειο»

Κυριακάτικο πρωινό με τη Δράση!