Εκκλησιασμοί

Εκκλησιασμός στον «Μέγα Βασίλειο»

Εκκλησιασμός στον «Μέγα Βασίλειο»

Κυριακή με τη ΧΦΔ

Εκκλησιασμός στον «Μέγα Βασίλειο»

Κυριακάτικο πρωινό με τη Δράση!

Κοινός εκκλησιασμός στην εορτή των Τριών Ιεραρχών