Εκκλησιασμοί

Οκτώβριος στην Θεσσαλονίκη…

Γιορτάζει η Αγία μας!!!

Εκκλησιασμός στον «Μέγα Βασίλειο»