Εκκλησιασμοί

Εκκλησιασμός στον «Μέγα Βασίλειο»

Προηγιασμένη Στην Υπαπαντή

Συνοδεύοντας την Αγία Φιλοθέη…!

Προηγιασμένη στην Υπαπαντή

Συνεκκλησιασμός στον «Μέγα Βασίλειο»

Τιμούμε την Αγία Φιλοθέη!!!