- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Afrique Centrale 2007

Φωτογραφίες από την ιεραποστολική εξόρμηση φοιτητών της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης στο Κονγκό από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2007.