- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Να μιλάτε ελληνικά

Όποιος Χριστιανός, άνδρας ή γυναίκα, υπόσχεται μέσα εις το σπίτι του να μην κουβεντιάζη αρβανίτικα, ας σηκωθή απάνου να μου το ειπή και εγώ να πάρω όλα τα αμαρτήματα εις τον λαιμόν μου από τον καιρόν όπου εγεννήθη έως τώρα και να βάλω και όλους τους Χριστιανούς να τον συγχωρέσουνε και να λάβη μίαν συγχώρεσιν, όπου, αν έδινε χιλιάδες πουγγιά, δεν την εματάβρισκε.

(από τις Διδαχές του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού)