Οφειλόμενες απαντήσεις στο άρθρο «Πού βαδίζεις, Ελλάς;»

0
24
Εκτύπωση Εκτύπωση
1 αστέρι2 αστέρια3 αστέρια4 αστέρια5 αστέρια (καμία αξιολόγηση προς το παρόν)
Loading...

Ένα άρθρο στο τεύχος Δεκεμβρίου 2008 (464) του ορθοδόξου χριστιανικού μηνιαίου περιοδικού φοιτητών και επιστημόνων «Η Δράσις μας» έμελε να απασχολήσει ιδιαιτέρως μέρος του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Η σύνταξη του περιοδικού κατέθεσε τις οφειλόμενες απαντήσεις στο τεύχος Φεβρουαρίου 2009 (466) του ιδίου περιοδικού, τις οποίες παραθέτουμε σε ακριβή αναδημοσίευση.

Σημ. Αν έχετε πρόβλημα στην εμφάνιση της γραμματοσειράς παρακάτω, μπορείτε να μεταφορτώσετε τα ίδια ακριβώς κείμενα σε αρχείο pdf από εδώ.

* * * *

Τό ἄρθρο τῆς «Δράσεως» μέ τόν τίτλο «Ποῦ βαδίζεις, ῾Ελλάς;» (βλ. «῾Η Δρᾶσις μας», Δεκέμβριος 2008, τ. 464, σ. 368-370) δημιούργησε ἀδικαιολόγητη ἀντίδραση σέ ὁρισμένους κύκλους. Δύο ἐφημερίδες τῆς Καβάλας καί μία τῶν ᾿Αθηνῶν ἐκφράστηκαν γιά τό περιεχόμενό του μέ ὑβριστικά σχόλια, φθηνά ἐπιχειρήματα καί ἀπαράδεκτους χαρακτηρισμούς. Τό ἄρθρο τῆς ᾿Αθηναϊκῆς ἐφημερίδος, πού ἀντιγράφει σχεδόν αὐτολεξεί κάποιες φράσεις τῶν δύο ἐπαρχιακῶν ἐφημερίδων, τό παραθέτουμε στή συνέχεια ὁλόκληρο. ᾿Οφείλουμε λοιπόν ἀπαντήσεις στίς τρεῖς ἐφημερίδες. Τίς ἀπαντήσεις αὐτές τίς στείλαμε ἤδη καί στίς πιό πάνω ἐφημερίδες

᾿Επισημαίνουμε ὅτι «῾Η Δρᾶσις μας» δέν ἐμπλέκεται σέ κομματικά ζητήματα. Δέν ἐξυπηρετεῖ καμία κομματική σκοπιμότητα. ῞Ο,τι γράφει τό γράφει μέ βάση τόν αἰώνιο λόγο τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, γιά τή δόξα τοῦ ῾Οποίου καί ἐργάζεται. Γι᾿ αὐτό καί ἀπευθύνεται σέ ὅλους.

Τό ἄρθρο τοῦ «᾿Ελεύθερου Τύπου» (16.12.2008) μέ τίτλο «Διένειμε στούς μαθητές κείμενο μέ ἀκραῖες θέσεις» γράφει:

῾Ως ἰδιαίτερα ἀτυχή χαρακτήρισε ὁ διευθυντής τῆς Δευτεροβάθμιας ᾿Εκπαίδευσης Νομοῦ Καβάλας Δημήτρης Εὐαγγελίδης, τήν «ἔμπνευση» τοῦ διευθυντῆ τοῦ Πειραματικοῦ Γυμνασίου Καβάλας νά διανείμει στούς μαθητές κείμενο ἀπό περιοδικό θρησκευτικοῦ περιεχομένου μέ ἀκραῖες θέσεις.

Πρόκειται γιά ἕνα κείμενο πού ἐμπεριέχεται στό περιοδικό «῾Η Δρᾶσις μας», τεῦχος 464, Δεκέμβριος 2008, πού ἐκδίδει ἡ ᾿Αδελφότης Θεολόγων «῾Ο Σωτήρ» μέ γενικό τίτλο «Ποῦ βαδίζεις, ῾Ελλάς;».

Στό κείμενο τορπιλλίζεται ὁ ὁμαλός δημοκρατικός βίος τῆς χώρας, τίθενται σέ ἀμφισβήτηση νόμοι τοῦ κράτους, καταφέρεται κατά τοῦ συμφώνου ᾿Ελεύθερης διαβίωσης, τῶν ἐκτρώσεων, τῆς καύσης τῶν νεκρῶν, τῆς ἀφαίρεσης τοῦ θρησκεύματος στίς ταυτότητες, τή μοιχεία, τόν πολιτικό γάμο καί τό διαζύγιο. Τό κείμενο τάσσεται ἐπίσης κατά τῆς ἡγεσίας τοῦ ῾Υπουργείου Παιδείας γιά τήν προαιρετικότητα τῆς διδασκαλίας τῶν θρησκευτικῶν καί τῆς ἐξομολόγησης στά σχολεῖα. Τό κείμενο μοιράστηκε στούς μαθητές ὅλων τῶν τάξεων τοῦ γυμνασίου.

Σέ δηλώσεις του ὁ κ. Εὐαγγελίδης στά τοπικά ΜΜE τόνισε πώς ἦταν ἕνα κείμενο τό ὁποῖο εἶχε δύο σκέλη. «Στό ἕνα σκέλος ἀναφέρονταν στά Χριστούγεννα, τό ὁποῖο δέν εἶχε τίποτε τό ἐπιλήψιμο, καί ἕνα ἄλλο κείμενο τό ὁποῖο ἦταν ἄς ποῦμε θρησκευτικοῦ περιεχομένου, ἀλλά εἶχε ἀκραῖες τοποθετήσεις γιά θέματα τά ὁποῖα ἤδη ἔχουν ἐπιλυθεῖ καί ἐπιληφθεῖ ἀπό τήν πολιτεία».

῾Υπογράμμισε ἐπίσης πώς ἡ ἔμπνευση τοῦ διευθυντῆ νά τά μοιράσει ἦταν τό λιγότερο ἀτυχής, ἐπισημαίνοντας ὅτι ἔχει κληθεῖ νά δώσει ἐξηγήσεις καί στή συνέχεια θά ἀκολουθηθεῖ ἡ προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία.

῾Η ἀπάντησή μας:

1. «῾Η Δρᾶσις μας» ἐκδίδεται ἐδῶ καί 48 χρόνια ὄχι ἀπό τήν ᾿Αδελφότητα Θεολόγων «῾Ο Σωτήρ», ἀλλά ἀπό φοιτητές καί ἐπιστήμονες τοῦ Συλλόγου ᾿Ορθοδόξου ῾Ιεραποστολικῆς Δράσεως «῾Ο Μ. Βασίλειος».

2. Τό ἄρθρο, γιά τό ὁποῖο γίνεται λόγος στήν ἐφημερίδα σας, γράφτηκε καί δημοσιεύθηκε πρίν ἀπό τά γεγονότα τοῦ Δεκεμβρίου τοῦ 2008. Τό δέ τεῦχος 464 τῆς «Δράσεως», ὅπου εἶναι δημοσιευμένο τό ἐν λόγῳ ἄρθρο, κυκλοφόρησε τήν 1η Δεκεμβρίου 2008.

3. Στό ἄρθρο σας γράφετε: «Στό κείμενο (τῆς Δράσεως) τορπιλλίζεται ὁ ὁμαλός δημοκρατικός βίος τῆς χώρας, τίθενται σέ ἀμφισβήτηση νόμοι τοῦ κράτους, καταφέρεται κλπ»!…

Τό πόση καί ποιά εἶναι ἡ ἀντίδραση τοῦ λαοῦ μας στούς ἄνομους αὐτούς νόμους πρέπει νά τό γνωρίζει ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου τῆς ἐφημερίδος σας. ῎Οχι μόνο τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ ἀλλά καί διανοουμένων καί ᾿Ακαδημαϊκῶν καί ἀξιόλογων νομικῶν καί ἐκπαιδευτικῶν, τῆς ᾿Εκκλησίας καί Καθηγητῶν ΑΕΙ.

῞Ομως ρωτᾶμε: Οἱ νόμοι τούς ὁποίους ἀπαριθμεῖτε τιμοῦν τόν δημοκρατικό βίο τῆς χώρας; Τό ὅτι ὅσοι ψήφισαν τούς νόμους αὐτούς δέν ἔλαβαν ὑπόψη 3 1/2 ἑκατομμύρια ὑπογραφῶν πολιτῶν πού διαμαρτυρήθηκαν δημοκρατικά — μεταξύ τῶν ὁποίων περιλαμβάνονται καί ὑπογραφές ὁρισμένων πού ψηφίζοντας τέτοιους νόμους ἀναίρεσαν τώρα τήν ὑπογραφή τους! — δέν τορπιλλίζεται ὁ δημοκρατικός βίος τῆς χώρας; Δέν τορπιλλίζεται ὁ ἱερός θεσμός τοῦ γάμου; Δέν τορπιλλίζεται ἡ τιμή τῆς οἰκογενείας; Δέν τορπιλλίζεται ὁ θεόσδοτος νόμος τῆς τεκνογονίας; Δέν τορπιλλίζεται ἡ ᾿Ορθόδοξη ἀγωγή τῶν μαθητῶν καί δέν καταργεῖται βασικό ἄρθρο τοῦ Συντάγματος;

῎Αν οἱ θέσεις τοῦ ἄρθρου τῆς «Δράσεως», κατά τήν ἐφημερίδα σας, τορπιλλίζουν τόν δημοκρατικό μας βίο, τότε τό ὅτι ἐξαφορμῆς ἑνός τραγικοῦ φόνου παιδιοῦ, κάτι πού ὅλοι ἀποδοκιμάσαμε καί γιά τό ὁποῖο ὅλοι θρηνήσαμε, κάηκε ἡ ῾Ελλάδα τόν περασμένο Δεκέμβριο καί φούντωσαν οἱ καταλήψεις στά σχολεῖα (ὅλοι γνωρίζουμε πολύ καλά τί γίνεται μέσα στά σχολεῖα κατά τή διάρκεια τῶν καταλήψεων)· τό ὅτι τά παιδιά βγῆκαν στούς δρόμους παρακινούμενα ἀπό ἐκείνους πού τά ἐκμεταλλεύονται ἐπιτήδεια καί τό ὅτι κατευθυνόμενα μοίραζαν προκηρύξεις μέσα στά σχολεῖα, προκηρύξεις πού καλοῦσαν σέ ἀπειθαρχία τούς μαθητές καί σέ διαδηλώσεις, ὅλα αὐτά δέν εἶναι κατάργηση τοῦ δημοκρατικοῦ βίου τῆς χώρας;

Θά ἤμασταν εὐτυχεῖς νά μάθουμε τί εἶναι ἐπί τέλους δημοκρατία. ῎Αν θέλετε κάμετε τόν κόπο νά συμβουλευθεῖτε λίγο τόν Σόλωνα ἤ τόν Κλεισθένη. ῎Η διαβάστε τόν ᾿Αρεοπαγιτικό τοῦ ᾿Ισοκράτους. Καί τότε ἄς ξανασκεφθεῖ τή φράση του ὁ κ. Εὐαγγελίδης, ὅτι τό κείμενο τῆς «Δράσεως» εἶχε «ἀκραῖες τοποθετήσεις»!

4. Δέν γνωρίζουμε τόν διευθυντή τοῦ Πειραματικοῦ Σχολείου Καβάλας. Τόν συγχαίρουμε ὅμως, διότι, συναισθανόμενος τήν εὐθύνη καί τό χρέος του εἶχε τήν εὐαισθησία νά διαφωτίσει σωστά τούς μαθητές του. Γι᾿ αὐτό δέν καταλαβαίνουμε γιατί «ἔχει κληθεῖ νά δώσει ἐξηγήσεις». ῾Η φράση αὐτή θυμίζει ἄλλες ἐποχές, καθόλου δημοκρατικές, τίς ὁποῖες πιστεύουμε ὅτι κανένας ῞Ελληνας δέν νοσταλγεῖ.

5. Περιττό νά σᾶς ποῦμε ὅτι ἔχετε χρέος καί σύμφωνα ἄλλωστε μέ τή δημοσιογραφική δεοντολογία νά δημοσιεύσετε τήν ἀπάντησή μας αὐτή στήν ἐφημερίδα σας.

****

῾Η ἀπάντησή μας στήν ἐφημερίδα «῾Η ῾Εβδόμη»

(Καβάλα 15.12.2008, σ.16).

1. Τιτλοφορεῖτε τό δημοσίευμά σας: «Κείμενο παραεκκλησιαστικῆς ᾿Οργάνωσης μοιράστηκε στό Πειραματικό. Ξεσαλωμένοι δεξιοί θρησκόληπτοι ἐκπαιδευτικοί κάνουν αἰσχρή προπαγάνδα»!…

Χρειάζεται ἱκανότατος ψυχαναλυτής γιά νά ἀναλύσει τήν ψυχοσύνθεση τοῦ συντάκτη σας, ὁ ὁποῖος, νομίζοντας ὅτι ἐπιτελεῖ τό δημοσιογραφικό του λειτούργημα, θεωρεῖ ὅτι πρέπει νά βρίζει καπηλικότατα ὅσους δέν συμφωνοῦν μαζί του. Αὐτή φαίνεται νά εἶναι ἡ δημοσιογραφική του δεοντολογία. Καί ἡ δημοσιογραφική του δημοκρατική νοοτροπία. ᾿Αφήνουμε τόν ἀναγνώστη νά ἀποκωδικοποιήσει τήν ψυχοσύνθεση αὐτή.

2. ᾿Ονομάζετε τό ἄρθρο τῆς «Δράσεως» «κατάπτυστο», «ἀντιδραστικό παραλήρημα», «ἀπαράδεκτο». Γιατί λοιπόν δέν τό ἀναιρεῖτε ψύχραιμα, πειστικά, μέ ἐπιχειρήματα; Δέν ἀπεικονίζει μιά θλιβερή πραγματικότητα τήν ὁποία δέν στιγματίζει μόνο τό Περιοδικό μας, ἀλλά πλῆθος ῾Ελλήνων; Δέν μιλάει μέ στοιχεῖα; Δέν ἔχει ἀντιπρόταση; Οἱ ὕβρεις, χάριν ἐντυπώσεων, «ξεσαλωμένοι δεξιοί θρησκόληπτοι ἐκπαιδευτικοί κάνουν αἰσχρή προπαγάνδα» πῶς δικαιολογοῦνται; Τιμοῦν τήν ἐφημερίδα σας;

Θεωρεῖτε ἐπιχείρημα τήν ὕβρι; ῾Η ὕβρις τό ἀντίθετο φανερώνει. Φανερώνει ἔλλειψη ἐπιχειρημάτων καί ἀδυναμία ἀντικρούσεως μιᾶς ἰδέας ἤ μιᾶς θέσεως. ῾Η βία ἤ ἡ ἀπειλή καί ὁ ἐκφοβισμός δέν ἀποτελοῦν ἐπιχειρήματα, οὔτε συνιστοῦν δημοκρατικό διάλογο.

3. Τή «Δρᾶσι» πού κυκλοφορεῖ ἐδῶ καί 48 χρόνια δέν τήν ἐκδίδει «῾Ο Σωτήρ», ἀλλά φοιτητές καί ἐπιστήμονες τοῦ Συλλόγου ᾿Ορθοδόξου ῾Ιεραποστολικῆς Δράσεως «῾Ο Μ. Βασίλειος». ῾Ο δέ «Σωτήρ» δέν εἶναι, ὅπως τόν ὀνομάζετε, «παραθρησκευτική ὀργάνωση», ἀλλά ᾿Ορθόδοξη ῾Ιεραποστολική ᾿Αδελφότητα, πού τήν ἀποτελοῦν θεολόγοι κληρικοί καί λαϊκοί, οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται μέσα στήν ᾿Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ καθαρά ἱεραποστολικά — μακριά ἀπό κομματικές καί πολιτικές τοποθετήσεις — σ᾿ ὅλη τήν ῾Ελλάδα καί στό ἐξωτερικό μέ τήν ἄδεια τῶν κατά τόπους ᾿Επισκόπων τῆς ᾿Εκκλησίας μας.

4. Τόν διευθυντή τοῦ Πειραματικοῦ Σχολείου τῆς πόλεώς σας δέν τόν γνωρίζουμε. ῾Ωστόσο δέν νομίζουμε ὅτι διέπραξε κάποιο ἀδίκημα. ᾿Ενήργησε στά πλαίσια τῶν ἐκπαιδευτικῶν του καθηκόντων.

5. Λυπούμαστε πού μᾶς ἀναγκάζετε νά σᾶς πληροφορήσουμε τά αὐτονόητα. Καί ζητοῦμε δημοκρατικά καί σύμφωνα μέ τή στοιχειώδη δημοσιογραφική δεοντολογία νά δημοσιεύσετε τήν ἀπάντησή μας αὐτή στήν ἐφημερίδα σας.

****

῾Η ἀπάντησή μας στήν ἐφημερίδα «Δευτεριάτικη Πρωϊνή»

(Καβάλα 15.12.2008, σ.1 καί 24).

1. Οἱ τίτλοι σας «᾿Από τόν διευθυντή τοῦ Πειραματικοῦ Γυμνασίου στούς μαθητές του διανομή ἀναχρονιστικοῦ κειμένου» καί «῾Ο διευθυντής του μοιράζει στά παιδιά σκοταδιστικά κείμενα· Ποῦ βαδίζεις… Πειραματικό Γυμνάσιο;» δείχνουν τό λιγότερο ἕνα ἀνεξήγητο μένος ἐναντίον ὅσων διαφωνοῦν μέ τίς ἀπόψεις σας γιά ὁρισμένα θέματα. ῎Εχετε δικαίωμα νά πιστεύετε ὅ,τι θέλετε, ὅ,τι νομίζετε ὡς ὀρθό καί ὡς προοδευτικό. ῞Ομως πολύ θά θέλαμε νά μᾶς πείσετε μέ ἐπιχειρήματα καί ὄχι μέ ὕβρεις γιά τό ποῦ ἔγκειται ὁ ἀναχρονισμός καί ὁ σκοταδισμός τοῦ ἄρθρου τῆς «Δράσεως» «Ποῦ βαδίζεις, ῾Ελλάς;» (Δεκέμβριος 2008, τ. 464, σ. 368-370). Διότι στό κείμενό σας δέν εἴδαμε καμιά ἀναίρεση τῶν θέσεών μας. Διαβάσαμε μόνο ἀφορισμούς.

2. Τόν διευθυντή τοῦ Πειραματικοῦ Γυμνασίου σας δέν τόν γνωρίζουμε. Πιστεύουμε ὅμως ὅτι ἔδρασε ὡς ὑπεύθυνος καί εὐσυνείδητος ἐκπαιδευτικός πού θέλει οἱ μαθητές του νά ἐνημερώνονται σφαιρικά.

3. ᾿Επαναλαμβάνετε συνεχῶς τή φράση ὅτι μέ τό ἄρθρο μας «λοιδοροῦνται οἱ πολιτικοί» καί «τορπιλλίζεται ὁ ὁμαλός δημοκρατικός βίος τῆς χώρας»! Καί γράφετε ὅτι τό ἄρθρο μας «δηλητηριάζει τά παιδιά καί τούς νέους μέ ἀντικομμουνιστικές ὑλακές». Πῶς; Μέ τί τρόπο;

4. ῎Εχετε σάν ἔμβλημα τῆς ἐφημερίδος σας τό «ἐνημερωμένη». Δυστυχῶς τό κείμενό σας κάθε ἄλλο παρά ἐνημερωμένους σᾶς παρουσιάζει. Μᾶλλον παραπληροφορημένους ἤ μέ ἐπιπόλαιη θεώρηση τῶν πραγμάτων. Διότι θεωρεῖτε τήν ψήφιση νόμων πού εἶναι ὅλως ἀντίθετοι στόν ἅγιο νόμο τοῦ Θεοῦ καί σέ εὐθεία ἀντίθεση μέ τίς παραδόσεις τοῦ ἔθνους μας ὡς… δημοκρατική ἐνέργεια!… ᾿Ενῶ γνωρίζετε — ἤ πρέπει νά γνωρίζετε — ὅτι κάποιοι ἀπό τούς νόμους αὐτούς ψηφίστηκαν μέ ἐλάχιστους βουλευτές στίς μεταμεσονύκτιες ὧρες (π.χ. ὁ περί μονοτονικοῦ) καί ἄλλοι ψηφίστηκαν ἐτσιθελικά ἀπό βουλευτές πού περιφρόνησαν ἐπιδεικτικά 3 1/2 ἑκατομμύρια ὑπογραφές, οἱ ὁποῖες συγκεντρώθηκαν μέ δημοκρατικές διαδικασίες (π.χ. ὁ νόμος περί μή ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος στίς ταυτότητες). ῞Ολα λοιπόν αὐτά τά θεωρεῖτε δημοκρατικές διαδικασίες καί ἄξια τοῦ λαοῦ μας; ῞Οσους δέ διαφωνοῦν — καί θά πρέπει νά γνωρίζετε ὅτι μεταξύ αὐτῶν εἶναι δικαστικοί, ἐκπαιδευτικοί, Καθηγητές ΑΕΙ, ᾿Ακαδημαϊκοί, ᾿Επίσκοποι, ἱερεῖς κ.ἄ. — ὄχι ἀπό πολιτική σκοπιμότητα, ἀλλά διότι ἀνησυχοῦν γιά τό αὔριο αὐτοῦ τοῦ τόπου, γιατί τούς ἀπορρίπτετε καί τούς θεωρεῖτε σκοταδιστές καί ἀναχρονιστικούς ἤ τορπιλλιστές τοῦ ὁμαλοῦ βίου τῆς χώρας; Αὐτή εἶναι δημοσιογραφική ἀντιμετώπιση;

5. ῎Εχετε πειστικές θέσεις καί προτάσεις γιά τήν ἐπιβίωση καί τό αὔριο τῆς ῾Ελλάδος; Προτείνετε. Αὐτή εἶναι ἡ ἀποστολή τοῦ δημοσιογραφικοῦ λειτουργήματος καί ὄχι οἱ ὕβρεις καί οἱ προπηλακισμοί.

6. «῾Η Δρᾶσις μας» ἐκδίδεται ἐδῶ καί 48 χρόνια ὄχι ἀπό τήν ᾿Αδελφότητα Θεολόγων «῾Ο Σωτήρ», ἀλλά ἀπό φοιτητές καί ἐπιστήμονες τοῦ ᾿Ορθοδόξου ῾Ιεραποστολικοῦ Συλλόγου «῾Ο Μ. Βασίλειος». Καί δέν ἔχει καμιά ἐμπλοκή στά κομματικά παιχνίδια.

7. Μέ λύπη ἀναγκαζόμαστε νά σᾶς γράψουμε αὐτά πού θά ᾿πρεπε νά γνωρίζετε. Καί ζητοῦμε, σύμφωνα μέ τή στοιχειώδη δημοσιογραφική δεοντολογία, νά δημοσιεύσετε τήν ἀπάντησή μας αὐτή στήν ἐφημερίδα σας.

«῾Η Δρᾶσις μας»

* * * *

Από την διαχείριση του ιστοχώρου ας μνημονεύσουμε και τα θετικά σχόλια που αποκόμισε το εν λόγω άρθρο από άλλους ιστοχώρους του Διαδικτύου, τα οποία μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να βρει με μια αναζήτηση, μαζί με την ανάλογη με τις παραπάνω απαντήσεις αντίδραση στα άρθρα των εφημερίδων που αναφέρθηκαν.